Wpisy

Ewangelia na dzień 29 maja 2022

Łk 24,46-53 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie…