Ewangelia na dzień 12 czerwca 2022

Łk 9,18-24 Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: ”Za kogo uważają Mnie tłumy?”. Oni odpowiedzieli: ”Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś…

Ewangelia na dzień 12 czerwca 2022

J 16,12-15 Uroczystość Najświętszej Trójcy Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie…

Ewangelia na dzień 5 czerwca 2022

J 14, 15-16. 23b-26 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na…

Ewangelia na dzień 29 maja 2022

Łk 24,46-53 Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie…

Ewangelia na dzień 22 maja 2022

J 14, 23-29 VI Niedziela Wielkanocna Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie,…

Ewangelia na dzień 15 maja 2022

J 13, 31-33a. 34-35 V Niedziela Wielkanocna Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: ”Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także…

Ewangelia na dzień 8 maja 2022

J 10,27-30 IV Niedziela Wielkanocna Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je…

Ewangelia na dzień 1 maja 2022

J 21,1-19  III Niedziela Wielkanocna Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów.…

Ewangelia na dzień 24 kwietnia 2022

J 20,19-31 Niedziela Miłosierdzia Bożego Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: ”Pokój wam!”.…

Ewangelia na dzień 17 kwietnia 2022

J 20,1-9 Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra…