Wpisy

Ewangelia na dzień 26 grudnia 2021

Łk 2, 41-52 Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach,…