Modlitwa +1 punkt

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je» To wymaga wysiłku, aby ziarno Słowa Bożego wydało plon. Nie powinniśmy być osobami niestałymi albo zbyt zatroskanymi…