Wpisy

Ewangelia na dzień 6 marca 2022

Łk 4, 1-13 I Niedziela Wielkiego Postu Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł…