Wpisy

Ewangelia na dzień 10 kwietnia 2022

Łk 19, 28-40 Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi,…