Wpisy

Ewangelia na dzień 20 marca 2022

Łk 13, 1-9 III Niedziela Wielkiego Postu W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: "Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi…