Wpisy

Ewangelia na dzień 5 czerwca 2022

J 14, 15-16. 23b-26 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na…