Wpisy

Ewangelia na dzień 8 maja 2022

J 10,27-30 IV Niedziela Wielkanocna Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je…